Estudi per un guitarrista

Arquitectura de contacte + Martí Sanz